20070530090026485.jpg

一百外年前台南有一個日本兵仔(陸軍第二聯隊)不時旋街經過竹仔街草花街帽仔街(現民權路)行到西門外南勢、北勢、南河街等花街。伊愛寫日記。作者姓名不詳。原文日文,翻譯到台文。 

 

正月初一

透早四點四十分爬起來,對頭殼幔一領外套出去便所放屎。轉來就穿按呢及八束大西做夥去洗浴。西本已經在彼在洗身軀。…

我洗好了,五點十分轉去營房寫日誌。以後又閣去眠床歇一睏,到六點三十分即起來。食早頓了後,去共阮中隊各下士拜年,閣去到大隊的下士,中隊長及準將校的所在拜正。七點五十分照將校開始到下士有勳者攏向「御真影」(*1)行額禮賀正。八點三十分轉來宿舍。

九點出發巡邏市街,對安平街道經過頂看西街,下南河街,南勢街,北勢街,外宮后街,閣對大西門,武館街,竹仔街,草花街,打鐵街,嶺前街倒轉來,十一點即歸隊,就寫報告書。

差不多十一點二十分我一個人欲出去行路,不過因為感覺無爽快,干單行到「吐月」邊仔就轉來,停睏一時仔。十一點三十分閣來及高橋含和田出去行春,經過「吐月」北旁,按七良境街斡北旁,出去五全街即到衛戍病院(*2)。在彼共大原看護長、金津井馬渕怹拜正兼探病。以後爬到三樓較高的所在看四界,就去大原的房間飲茶食甜。零點五十分左右我及高橋兩個人共和田分手,通過赤崁街,下橫街去拜訪山田保永閣下怹厝拜春。然後經過警務課邊仔去拜訪武藤,不過扺好伊無在得。

阮就離開,沿城牆腳行到內新街,閣對外新街過去頂看西街,下南河街到打棕街的高宮怹厝(*3)共伊飲酒。大約三十分後阮共相辭。出去街裡遇著「三友亭」的一個本島人雜差仔,叫做葛西的,欲去提一領和服, 阮隨伊又閣按打棕街到安平街道外新街的輕便車頭邊仔的裁縫店去。 伊擜著和服,三個人做夥轉去仝的路,對下南河街到「三友亭」。…

暗頓食飽了,六點十五分又閣共高橋出去,過清水橋落去安平街道, 頂看西街,下南河街行到南勢街,那旋街那看各妓寮(*4)。看著,也看著松島。在南勢街行去看「三友亭」,「山陽樓」,「柳屋」等。七點二十五分及高橋,閣街裡遇著的和田做夥對外宮后街,經過大西門掠直路對鞋街,嶺前街,七點四十分歸隊。無各樣。寫日誌。八點點名, 松村少尉當值。點名了後閣寫日誌。…

(*1)「御真影」:天皇、皇后的寫真

(*2)陸軍衛戍病院當時在赤崁樓蓬壺書院內

(*3)高宮寫真館在下南河街

(*4) 明治40(1907) 南勢街 貸座敷兼料理店

 

閱讀台語文日本兵日記,了解當時文化歷史背景,學習台語文!

本文節錄自(台語文)台南城西日記 , 歡迎喜愛台南及台語文的大家,一同前往!

 

article2.jpg 

創作者介紹
創作者 lk1992comtw 的頭像
lk1992comtw

臺南 連晟旅行

lk1992comtw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()